Entrée:

Nie wszystko, co mądre, musi być poważne i nie wszystko,
co poważne, musi te
ż być mądre.
Tego nauczył mnie Frankie.
Dodał też, że nic, co dobre, nie może być darmowe.
I tu, cholera, miał rację.

Sunday, November 7, 2010


23.01-1934 - 2.11.2010

"... z nieopisanym bólem żegnamy Pana Inżyniera"

Dziadku...

0 comments:

Post a Comment