Entrée:

Nie wszystko, co mądre, musi być poważne i nie wszystko,
co poważne, musi te
ż być mądre.
Tego nauczył mnie Frankie.
Dodał też, że nic, co dobre, nie może być darmowe.
I tu, cholera, miał rację.

TEKSTY KOMERCYJNE:

Monday, October 18, 2010

Kilka pierwszych słów, jakie pojawią się na stronie internetowej, ma decydujący wpływ na 90% opinii klienta o firmie. Nie wolno pozwolić, by było to zmarnowane 90%.

0 comments:

Post a Comment